Rodzice Russella

Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Rodzice Charlesa Russella


Charles Taze Russell był synem Josepha Lytela i Elizy Birney Russellów.

* * *

Joseph Lytel Russell

Joseph Lytel Russell

Joseph Lytel Russell urodził się 4 lipca 1813 roku w hrabstwie Donegal w północnej Irlandii, w prowincji Ulster. Prawie nic nie wiemy o jego wcześniejszym życiu, ale na pewno musiało być ono bardzo ciężkie, gdyż podobnie jak wielu innych Irlandczyków, Joseph zdecydował się na wyemigrowanie do Ameryki Północnej. Możemy przypuszczać, że jego starszy brat, Charles Tays Russell (który prawdopodobnie od 1838 roku przebywał już w Stanach Zjednoczonych i pracował jako pośrednik w handlu nieruchomościami), dopomógł mu w zakupie biletu na statek. Dzięki temu w 1841 roku Joseph przypłynął do Ameryki i zamieszkał w Allegheny. W dniu 21 października 1846 roku złożył podanie o obywatelstwo, które przyznano mu w 1848 roku.

Początkowo utrzymywał się z obnośnej sprzedaży różnych dodatków do odzieży męskiej, ale stosunkowo szybko dorobił się własnego sklepu galanteryjnego przy Liberty Street 96 w Allegheny. Był członkiem Kościoła Prezbiteriańskiego (Kalwinista). Prawdopodobnie właśnie w kościele poznał swoją przyszłą żonę.

* * *

Anna Eliza Birney

Anna Eliza Birney

Anna Eliza Birney miała szkocko-irlandzkie pochodzenie. Nie jest znana data jej przyjazdu do Stanów Zjednoczonych (brak jakichkolwiek znanych informacji o urodzeniu się jej w Ameryce, ale brak także dokumentów poświadczających jej imigrację). Również należała do kościoła prezbiteriańskiego. Przypuszczalnie w bardzo krótkim czasie po poznaniu się, Joseph Russell i Eliza Birney zaręczyli się, a następnie pobrali – prawdopodobnie około 1849 roku.

W 1850 roku urodził się ich pierwszy syn, któremu nadali imię Thomas (zmarł 4 września 1855, w wieku 5 lat). Następnie urodziła się córka, Mae Margaret (zmarła w 1940, w wieku 90 lat). Wiemy, że Joseph i Eliza mieli jeszcze dwie inne córki (ich imiona są nieznane), które umarły jako niemowlęta. W wieku jednego roku zmarł ich syn, który nosił imiona Joseph Lytel Jr. Oboje rodzice przeżywali z tego powodu wielką tragedię. 16 lutego 1852 roku urodził się drugi syn, któremu nadali imiona Charles Taze (zmarł 31 października 1916, w wieku 64 lat). W 1860 roku urodziła się jeszcze córka Lucinda, która zmarła w pierwszym roku życia.

 * * *

Rodzice Charlesa byli głęboko religijnymi ludźmi i swoje dzieci wychowywali w „karności i napominaniu Pańskim”.  Eliza poświęcała cały swój czas wychowywaniu dzieci. W 1860 roku zaczęła chorować i zmarła w dniu 25 stycznia 1861 roku.

Joseph Lytel Russell dożył wieku 84 lat i zmarł 17 grudnia 1897 roku.

* * *

———————————————

Opracowano na podstawie: Charles F. Redeker, Pastor C.T. Russell. Messenger of Millennial Hope, s. 9-45. Niektóre informacje zaczerpnięto z: F. Zydek, Charles Taze Russell: His Life and Times. The Man, the Millennium, and the Message i czasopisma Watch Tower.


Zobacz także:

1852-1864 – Narodziny i dzieciństwo Charlesa Russella

Szczegółowy życiorys C.T. Russella