R5977-319 Interesujące listy

Zmień język 

::R5977 : strona 319

Interesujące listy

OGNISTE PRÓBY W BRYTANII ŁAGODNIEJĄ

DROGI BRACIE RUSSELL:

Pozdrowienia i czuła miłość w Panu! Minęło trochę czasu, odkąd pisaliśmy do Ciebie odnośnie tych spośród naszych drogich braci, których dotyczy Ustawa o Służbie Wojskowej w tym kraju. Cieszymy się, że obecnie możemy zgłosić pewną niewielką poprawę sytuacji. Od samego początku nasi bracia domagali się zwolnienia od postanowień tej Ustawy, jako Conscientious Objectors (sprzeciwiający się służbie wojskowej ze względu na sumienie – przyp. tłum.), ale przez długi czas Trybunały, przed którymi toczyły się ich sprawy, nie były przygotowane do uznania sprzeciwu ich sumienia, a jedyną trudnością było to, że I.B.S.A. (International Bible Students Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.) nie było im znane. Ale teraz wszystko się zmieniło i nasi bracia mają mniejsze trudności z zapewnieniem sobie – jako alternatywy dla Służby Wojskowej – jakiejś pracy w Służbie dla Kraju. Obecnie pięciu naszych braci otrzymało absolutne zwolnienie, dwudziestu trzech jest w Korpusie Niebojowym, stu pięćdziesięciu czterech otrzymało pracę w Służbie dla Kraju, a osiemdziesięciu dwóch zostało przekazanych wojsku i ponieśli różne kary za nie wykonywanie poleceń wojskowych. W odniesieniu do tej ostatniej liczby Rząd wdrożył schemat, zgodnie z którym mężczyźni ci mają być wypuszczeni z Więzienia i – jako pracownicy państwowi – być zatrudnieni do prac w Służbie dla Kraju, jak na przykład roboty drogowe, kamieniołomy itd. Około trzydziestu z osiemdziesięciu dwóch wspomnianych osób jest już w ten sposób zatrudnionych, a około dwunastu innych przebywa w domu na zwolnieniu warunkowym, oczekując na znalezienie dla nich pracy.

Będziesz zainteresowany wiedzą, że urzędnicy Ministerstwa Wojny uprzejmie zgodzili się anulować dokumenty powołujące do wojska wszystkich tych braci, którzy są Starszymi, do czasu podjęcia decyzji przez Sąd Najwyższy, co do właściwego statusu naszych Starszych według tej Ustawy. Decyzję tę spodziewamy się otrzymać około połowy listopada. Oznacza to oczywiście, że w międzyczasie różne zbory będą otrzymywać korzyść z usług swoich Starszych. Jesteśmy wdzięczni Panu za ten dowód Jego miłującej opieki dla Jego drogich w tej godzinie potrzeby.

Nie musimy mówić, jak gorliwie oczekujemy dalszych sposobności służby, jakie Pan w swym łaskawym zamiarze może mieć po tej stronie zasłony i spoglądamy na ciebie, jako Jego wiernego sługę, byś wskazał nam dalsze przywileje świadczenia, które mogą być Jego upodobaniem. Wierzymy, że próby, którym nasi ukochani bracia zostali poddani, miały potężny, uświęcający wpływ i pomogły nam wszystkim być jeszcze bardziej oddanymi naszemu Panu i przygotowanymi, by trwać i być zużytymi w Jego służbie – uświadamiając sobie przywilej bycia Jego świadkami i cierpienia, jeśli taka jest Jego wola, dla dobra Jego imienia.

Modlimy się za ciebie, drogi Bracie i za wszystkich naszych umiłowanych braci związanych z tobą w służbie dla Pana, aby On obdarzył cię wszelką Niebiańską mądrością i łaską wystarczającą każdego dnia, aby Twoja praca mogła zawsze być na Jego cześć i chwałę.

Z wyrazami gorącej miłości w Nim dla Ciebie i Twoich drogich współpracowników, jesteśmy

Twoi bracia i słudzy w Panu, I.B.S.A. – Londyn, Anglia.

—————

RADUJĄC SIĘ PONOWNIE W PANU

DROGI PASTORZE RUSSELL:

Jakieś dwadzieścia pięć lat temu przeczytałam tomy I i II WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO. Były dla mnie bardzo interesujące, ale w tamtym czasie nieprzydatne duchowo, więc przeczytałam jedynie część tomu III.

W ostatnich latach byłam uciskana przez rosnącą moc zła w każdym wyznaniu i czułam, jak Duch Święty odstępuje ode mnie. Z modlitwą starałam się poznać przyczynę, a moją jedyną odpowiedzią była wskazówka, by przestudiować księgę Objawienia. Próbowałam zrobić to kilka razy, ale nawet z pomocą komentarza nie mogłabym tego zrozumieć. W końcu pomyślałam, że jeśli uważnie i z modlitwą przeczytam twoje książki, nie mogą one mi zaszkodzić. Zrobiłam to i sprawdziłam każde odniesienie i kontekst, a także historię świata.

Daty z Biblii wydawały się bardzo jednoznaczne; ale rozdział o Piramidzie przekonał mnie i postanowiłam, że w przyszłości będę się kierowała WYKŁADAMI.

Należałam do Kościoła Anglikańskiego i miałam dobrą znajomość jego doktryn oraz doktryn kilku wyznań; i myślałam, że należałeś do takiego, o którym nie wiedziałam.

Próbując w St. John zdobyć inne tomy twoich książek, spotkałam się z kilkoma osobami, które wierzyły tak jak ty. Kupiłam cały zestaw książek i zaprenumerowałam STRAŻNICĘ.

Raduję się teraz ponownie w Panu i w Drugiej Obecności naszego drogiego Zbawiciela.

Nie ukończyłam jeszcze wszystkich tomów, ale złożyłam Ślub i zamierzam podążać drogą, po której Bóg może prowadzić. Chwalcie Jego imię!

Chciałabym podziękować za pomoc, jaką otrzymałam poprzez twoje pisma i zamierzam zrobić wszystko, by je rozpowszechniać i mówić o Prawdzie.

Twoja siostra w Chrystusie, ELIZABETH WETMORE.

—————

WYSŁAWIANIE BOGA, STWÓRCY

DROGI BRACIE RUSSELL:

Ojciec nasz czyni dla mnie wielkie rzeczy, z czego się cieszę i jestem pewien, że ty również będziesz radował się ze mną.

Był to bodaj cały rok (długi), w którym On uważał za stosowne pozwolić mi pozostawać na półce – aż do momentu, gdy łaskawie otworzył mi drogę ponownego wyjścia do kontynuowania pracy, zaledwie sześć tygodni temu. Wiesz, coś o głodzie duszy, który to oznaczało. Teraz mogę Ci powiedzieć, że zgodnie z Jego obietnicą, kiedy łakniemy tych rzeczy, to będziemy nimi nasyceni, więc cała moja dusza wywyższa Pana, mojego Stwórcę za Jego nasycenie. Przez to doświadczenie zdaję sobie sprawę, że nigdy w przeszłości nie doceniałem wystarczająco dobroci Pana, w której pozwolił mi zajmować się Jego cennymi prawdami i karmić Jego baranki, podtrzymywać Jego imię i charakter przy wszystkich, z którymi mam kontakt. Odtąd wiele razy dziennie będę przez Jego łaskę pamiętał o moim ślubie, by dziękować Mu, „zwłaszcza za dział, w którym ja sam mam przywilej cieszyć się w tej pracy” i ze czcią zajmować się świętymi naczyniami Pana.

Codziennie spotykamy głodne dusze, które deklarują niemożność zrozumienia Biblii – niektórzy mówią, że sąsiedzi uważają ich za osobliwych, ponieważ kochają rozmawiać o Biblii; niektórzy mówią, że są „zagłodzeni” dla prawdy Biblii. „Jakiego rodzaju osobami powinniśmy być”, którym powierzono Poselstwo dla takich właśnie oczekujących serc!

Sam Ojciec zapewnia „siłę na każdy dzień” – doczesne błogosławieństwa o wiele lepsze niż zasłużyliśmy, lub prosilibyśmy o duchowe radości, o których nie moglibyśmy nawet marzyć, z wyjątkiem tego, że „są takie jak nasz Ojciec”. Pragniemy mieć o wiele więcej rzeczy, które moglibyśmy poświęcić dla Niego, ponieważ nasza mała ofiara jest całkowicie stracona z widoku z powodu obecnej radości i radości w przyszłości.

Jeśli jest On tak dobry dla nas, to wiemy, jak On troszczy się i błogosławi swojego wiernego sługę „nad swoim domem”. Niech nasze radości w Nim codziennie wzrastają! Z miłością i codziennymi modlitwami,

Z Jego Łaski, ____.

—————

TRZYMAJĄC SIĘ KOTWICY WIARY

CZCIGODNY BRACIE W PANU:

Podczas odnawiania mojej prenumeraty STRAŻNICY, korzystam z okazji, by powiedzieć Ci, jak bardzo ten dwutygodnik nas raduje. Zawsze znajdujemy w nim obficie podany twardy pokarm, niezbędny do właściwego utrzymania nas jako nowych stworzeń, abyśmy mogli wzrastać we wszystkich łaskach i owocach Ducha.

Pomimo prób i trudności obfitujących w tych niebezpiecznych czasach, stan naszego małego zboru jest satysfakcjonujący. Każdy z nas mocno się trzyma kotwicy wiary – cennych obietnic naszego Niebiańskiego Ojca, który jako jedyny może ochronić nas przed falami już pieniącymi się, ryczącymi i grożącymi pochłonięciem „gór”. Czynimy Psalm 46 (Ps. 46:2-12) naszym.

W imieniu całego Kościoła tutaj i w okolicy przedstawiam Ci, umiłowany bracie Russell, ten wyraz szczerych uczuć naszej miłości w Panu.

Twój pokorny brat w Jedynej Nadziei. ELIE THEROND.

====================

— 15 października 1916 r. —