R5942-245 Zwolnienie z obowiązku wojskowego w Brytanii

Zmień język 

::R5942 : strona 245::

Zwolnienie z obowiązku wojskowego w Brytanii

NASZE Biuro w Londynie pisze: „Staramy się, aby nasi regularni pomocni biurowi i Starsi ze spotkań I.B.S.A. (International Bible Students Assosciation, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.) byli zwolnieni ze służby wojskowej. Ministerstwo Wojny ma przyjemność w tym, że wkrótce przestawi tę sprawę przed Sądem Cywilnym. Obecnie około 60 braci znajduje się w więzieniu za odmowę przysięgi wojskowej; około 60 zostało zwolnionych warunkowo, o ile będą wykonywać pracę o znaczeniu ważnym dla państwa; około 20 wstąpiło do utworzonych przez Rząd korpusu nie-bojowego. Na podstawie tych danych widać, że większość braci nie przyjęła obowiązku wojskowego. Powyższe liczby dotyczą wyłącznie samotnych mężczyzn. Obowiązek zaciągu żonatych mężczyzn dopiero wchodzi w życie. Oni także będą apelować o zwolnienie; ale dopiero okaże się, czy oni odmówią służby w korpusie nie-bojowym, a przez to stracą zasiłek przysługujący żonom i dzieciom żołnierzy. Sytuacja jest z pewnością trudna. Niektórzy z naszych braci, przynajmniej ośmiu, zostali wywiezieni do Francji, a następnie skazani na rozstrzelanie za nieposłuszeństwo. Wyrok został złagodzony do dziesięciu lat

::R5942 : strona 246::

kary pozbawienia wolności, i właśnie dowiedzieliśmy się, że znajdują się oni w cywilnych więzieniach w Anglii. Wydaje się, że władze wojskowe niewiele liczą się z władzą cywilną. Te doświadczenia dobrze wpływają na Kościół jako całość, gdyż skłaniają go do modlitwy i przejawiania większej miłości i współczucia. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to stanowi proces wzmacniania w przygotowaniach na trudniejsze i mroczniejsze dni, które są przed nami”.

Chcemy, by nasi drodzy Bracia z narodów objętych wojną wiedzieli o miłującym współczuciu ich drogich Braci z krajów neutralnych. Z pewnością wszędzie bracia z I.B.S.A. zanoszą wiele modlitw! Przykłady lojalności wobec Króla królów mają na wszystkich wzmacniający i pobudzający wpływ.

Zgadzamy się z propozycją uzyskania zwolnienia dla Starszych Klas jako duchownych w świetle prawa. Nie oznacza to, że uznajemy w Kościele Chrystusowym klasę „kleru”, jako odrębną od klasy „laikatu”. „Wszyscy jesteście braćmi” – wszyscy są duchownymi (sługami) Chrystusa. Lecz jeśli jeden przepis zwalnia niektórych Braci, a inny przepis lub rozporządzenie zwalnia innych Braci, a żaden przepis nie zwalnia jeszcze innych, to do nas należy uzyskanie wzajemnie dla siebie wszystkiego, na co pozwala prawo.

====================

— 15 sierpnia 1916 r. —