R5876-98 Różne tematy

Zmień język

::R5876 : strona 98::

ROCZNICA PAMIĄTKOWA 16 KWIETNIA

Po godzinie szóstej wieczorem w powyższym dniu, tysiące Studentów Biblii na całym świecie spotka się, aby obchodzić najważniejsze wydarzenie w historii – śmierć Jezusa, Odkupiciela Świata.

Wszyscy powinni we właściwy sposób zbliżyć się do Stołu Pańskiego, z czystymi sercami i czystymi rękami – z sumieniem oczyszczonym przez wiarę w zasługę oczyszczającej krwi. Nasze starania, aby osiągnąć czystość, muszą być uzupełnione zasługą naszego Zbawiciela.

Pamiętajmy, że uczestnicząc w symbolach złamanego ciała naszego Pana i przelanej krwi, nie tylko Go wyznajemy, ale także wyznajemy, że jesteśmy Jego naśladowcami – oddając nasze życie za braci.

Kongregacja w Nowym Jorku zgromadzi się w The Temple o godz. 19:30. Pełna ufność w drogocennej krwi będzie mile widziana.

—————

Przy zamawianiu książek, itp., prosimy o zapoznanie się z cenami podanymi w STRAŻNICY z 1 listopada.

—————

DWIE BROSZURY HOLENDERSKIE

Mamy niewielką ilość małych holenderskich broszur:

(1) „Co Pismo Święte mówi na temat powrotu naszego Pana? – Jego Parousia, Epifania i Apokalipsa.”

(2) „Nadzieja Izraela w Boskim Planie.”

Pięć centów, opłata pocztowa uiszczona.

—————

W SPRAWIE WOLONTARIATU

Niektórzy bracia piszą do nas, że wysyłają po cztery kopie Miesięcznika Studentów Biblii do osób z list wyborczych, itp. Obawiamy się, że w ten sposób marnowana jest cenna amunicja, ponieważ listy wyborców w wielu społecznościach są bardzo niepożądane – i nierozsądne byłoby ryzykowanie zmarnowania czterech kopii. Inni drodzy przyjaciele poszli podobnym kursem w dystrybucji od domu do domu – doręczając po kilka gazet razem. Drodzy Bracia, również tej metody nie możemy zaakceptować. Naszym zdaniem w każdym numerze Miesięcznika Studentów Biblii jest wystarczająco dużo interesujących tematów, aby w dystrybucji wystarczył jeden egzemplarz. Z tego powodu wydajemy materiały Wolontariuszy w odstępach czasu – a nie kilka numerów razem. Uważamy, że te Klasy, które rozpowszechniają numery gazetek Wolontariuszy po jednej kopii na raz, wykonują najlepszą pracę, a także najbardziej ekonomiczną. Prosimy, aby wszyscy to robili; odmawiamy wysyłania mieszanych partii do ogólnej dystrybucji.

Zalecamy jednak, aby każda Klasa trzymała pod ręką w swoim głównym miejscu spotkań różne numery Miesięcznika Studentów Biblii, tak aby wszyscy członkowie Klasy mieli do nich dostęp, gdyby jakieś specjalne numery były pożądane przez konkretne osoby. Niektóre numery nie nadają się do powszechnego obiegu, ale są bardzo ważne dla konkretnych osób – jak na przykład numery dotyczące doktryny Adwentystów Dnia Siódmego, z Nauką Chrześcijańską, Teozofią, Wyższym Krytycyzmem i Ewolucją. Podobnie, posiadanie kilku numerów Miesięcznika Studentów Biblii w językach obcych również byłoby właściwe.

Drodzy przyjaciele, po prostu szukamy sposobu osiągnięcia jak największego dobra w wyniku naszych wspólnych starań, aby służyć Królowi i Jego głodnemu Prawdy ludowi. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy będą widzieć tę sprawę tak, jak my ją widzimy. Zawsze bądź pewien naszego pragnienia współpracy w każdej formie służby, która jest rozsądna i ekonomiczna.

—————

Wszystkie czeki, przelewy, przekazy pieniężne, itp., należy wystawiać na TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA. Nie ma wyjątku od tej zasady.

====================

— 1 kwietnia 1916 r. —