R5790-322 Specjalne tematy

Zmień język

::R5790 : strona 322::

PUBLIKOWANE PRZEZ
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA
PREZES, CHARLES T. RUSSELL
„PRZYBYTEK BROOKLYŃSKI”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział Brytanii: PRZYBYTEK LONDYŃSKI Lancaster Gate, Londyn. Oddział Zachodnich Niemiec: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział Australii: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

ZALICZKA 1,00$ NA PRENUMERATĘ ROCZNĄ
PRZEŚLIJ PIENIĄDZE PRZEKAZEM EKSPRESOWYM, PRZEKAZEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
Z ZAGRANICY BĘDĄ AKCEPTOWANE JEDYNIE ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub jakieś niemocy, lub z powodu innych przeciwności losu, nie będą zdolne zapłacić za to Czasopismo, będą zaopatrywani za darmo, jeśli co roku w maju wyślą Kartkę Pocztową, opisując swoją sytuację i prosząc o kontynuację. Pragniemy również, aby wszyscy tacy w sposób ciągły znajdowali się na naszej liście i byli w kontakcie z WYKŁADAMI, itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WE FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
PRZYKŁADOWE KOPIE ZA DARMO.

—————

PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z URZĘDU POCZTOWEGO NA BROOKLYNIE, NOWY JORK
PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z DEPARTAMENTU POCZTY W OTTAWIE, KANADA

—————

DO BRACI POKAZUJĄCYCH FOTODRAMĘ STWORZENIA NA WARUNKACH KOMERCYJNYCH W TEATRACH, ITP.

DRODZY BRACIA:

Okazuje się, że ludzie teatru pragną udostępniać wszystkie nasze filmy, a także jak najwięcej naszych slajdów i nagranych płyt.

Doszliśmy do wniosku, że jest rzeczą niemożliwą prezentować dwie części FOTODRAMY i być z nich zadowolonym. Dlatego wycofujemy FOTODRAMĘ ze wszystkich usług, za wyjątkiem tych, które pokazują ją w całości w czterech częściach, tak jak na początku. W związku z tym, prosimy nie zawierać więcej umów, chyba, że dla pełnego pokazu. Zakładamy, że będzie to możliwe tylko w niedzielę, i na koszt Klas.

Wasi prawdziwi słudzy w Panu,

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW BIBLII
(DEPARTAMENT FOTODRAMY)

—————

Wszystkie czeki, przelewy, przekazy pieniężne, itp., należy wystawiać na TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA. Nie ma wyjątków od tej zasady.

—————

BERIAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII NA LISTOPAD

Pytania do trzeciego podręcznika serii „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁADY I, II

Tydzień od 7 listopada . . . . . . pytania od 1 do 8
Tydzień od 14 listopada . . . . . pytania od 1 do 7
Tydzień od 21 listopada . . . . pytania od 8 do 13
Tydzień od 28 listopada . . . pytania od 14 do 20

Podręczniki pytań do tomu III WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w cenie 5 centów każdy; lub 50 centów za tuzin, opłata pocztowa opłacona.

====================

— 1 listopada 1915 r. —