Zion’s Watch Tower – Przedruki (Reprinty)

Strażnica Syjonu, czyli Zion’s Watch Tower (a później po prostu Watch Tower – Strażnica) stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi. … więcej >>

Liczne publikacje wydane przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica w latach 1879-1916 zostały wydane jako przedruki (popularnie zwane także reprintami). Pełna lista 5233 artykułów w języku angielskim wraz z odpowiadającymi im polskimi tłumaczeniami jest podzielona na roczniki. Każdy z artykułów został uporządkowany kolejnym numerem przedruku. Jako pierwszy podany jest numer przedruku (np. R0009), kolejną cyfrą jest numer strony na której znajduje się dany artykuł (np. R0009-3, czyli strona nr 3). Zaznaczamy, że numeracja przedruków nie jest kolejna – jeden po drugim – zachowaliśmy jednak zgodność numerów, do których dodaliśmy oryginalny porządek na stronach Strażnicy. Udostępniamy artykuły w języku polskim i angielskim. W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę. W zestawieniu przedstawiliśmy także postęp weryfikacji tłumaczeń. Praca ta jest nieustannie rozwijana. Przy opracowywaniu polskich wersji artykułów korzystaliśmy częściowo z tłumaczeń zamieszczonych na stronie www.dabhar.org/wt/_reprints.htm (serdecznie dziękujemy za udostępnienie).

W innym miejscu udostępniliśmy tabelę umożliwiającą zapoznanie się z oryginalnym porządkiem artykułów w kolejnych numerach Strażnicy. więcej >> 

 

Executing cache clear... 2