Zbiór Pytań i Odpowiedzi

Książka ta zawiera setki pytań, na które odpowiadał wyłącznie pastor Russell, przedrukowanych z dwunastu roczników „Sprawozdań konwencyjnych” oraz kilku roczników „The Watch Tower”. Jeżeli za rokiem pojawia się litera (Z), oznacza to, że pytanie pochodzi z „The Watch Tower”, w przeciwnym razie – ze „Sprawozdań konwencyjnych”.  Na końcu każdego pytania umieszczona jest informacja o stronie i kolejności pytania w książce. Dla przykładu [5,1] oznacza piątą stronę i pierwsze w kolejności pytanie. W celu łatwiejszego odszukania tytułu przy tabeli dodaliśmy pomocniczy filtr. Do odnalezienia fragmentu tekstu wykorzystaj główną wyszukiwarkę. Książkę pytań i odpowiedzi można również pobrać pod linkiem…

[table “ksiazka_pytan” not found /]